Zarejestruj się na jedno lub więcej zdarzeń

Przed rozpoczęciem

Zarejestruj się na wydarzenie Webex, w którym chcesz wziąć udział. Jeśli zdarzenia są częścią programu, można zarejestrować się dla wielu zdarzeń jednocześnie.

1

Zaloguj się do witryny webex i wybierz pozycję Webex Events (classic) w lewym panelu.

2

Wybierz tytuł wydarzenia lub programu i kliknij przycisk Zarejestruj.

3

Jeśli hasło jest wymagane, wprowadź je, a następnie kliknij przycisk Prześlij. Hasło można znaleźć w zaproszeniu na wydarzenie.

4

Na stronie rejestracji wprowadź wymagane informacje, a następnie kliknij przycisk Prześlij.

5

(Opcjonalnie) Jeśli zostanie wyświetlona strona Informacje o płatności, wprowadź odpowiednie kody promocyjne.

6

Podaj wymagane informacje o płatności, jeśli istnieje saldo, a następnie kliknij przycisk Prześlij.

Jeśli host wymaga identyfikatora rejestracji zdarzenia, pamiętaj, aby zachować wiadomość e-mail z potwierdzeniem rejestracji. Podczas dołączania do wydarzenia należy wprowadzić identyfikator.

Wyszukiwanie zdarzenia Webex

Zdarzenia można szybko wyszukiwać i znajdować w witrynie Webex. Wyświetlane są tylko zdarzenia wyznaczone przez hosta, który ma być wyświetlany.

Zaloguj się do witryny webex i wybierz pozycję Webex Events (classic) w lewym panelu.

Zmienianie ustawień regionalnych, językowych lub stref czasowych witryny

Preferencje witryny webex można zmienić w dowolnym momencie, w tym w ustawieniach regionalnych, język i strefa czasowa. Jeśli masz konto użytkownika, możesz również zmienić te ustawienia w sekcji ogólne swoich osobistych preferencji.


Gdy zalogujesz się do witryny Webex z przeglądarki urządzenia przenośnego, widoczna strefa czasowa będzie zgodna z tym, co ustawisz w preferencjach. Jeśli nie jesteś zalogowany, strefa czasowa będzie zgodna z tym, co jest ustawione dla witryny Webex.

1

Zaloguj się do witryny webex i wybierz pozycję Webex Events (classic) w lewym panelu.

2

Przejdź do pozycji Ustawienia > preferencje > ogólne.

3

Wprowadzanie zmian i kliknięcie przycisku Zapisz.