Registrujte se za jedan ili više događaja

Pre nego što počneš

Registrujte se za Webex događaj kojem želite da prisustvujete. Ako su događaji deo programa, možete se istovremeno registrovati za više događaja.

1

Prijavite se na svoju Webex lokaciju i na levoj tabli izaberite Webex Events (klasične).

2

Izaberite naslov događaja ili programa i kliknite na dugme Registruj.

3

Ako je potrebna lozinka, unesite je, a zatim kliknite na dugme Prosledi. Lozinku možete pronaći u pozivu događaja.

4

Na stranici za registraciju unesite potrebne informacije, a zatim kliknite na dugme Prosledi.

5

(Opcionalno) Ako se pojavi stranica "Podaci o plaćanju", unesite sve primenljive šifre za promociju.

6

Navedite potrebne informacije o plaćanju ako postoji saldo, a zatim kliknite na dugme Prosledi .

Ako je domaćin zahtevao registracioni ID za događaj, obavezno zadržite e-poruku sa potvrdom o registraciji. Moraćete da unesete ID kada se pridružite događaju.

Traženje Webex događaja

Možete brzo da pretražujete i pronalazite događaje na Vašoj Webex lokaciji. Prikazani su samo događaji koje je označio domaćin koji će biti prikazan.

Prijavite se na svoju Webex lokaciju i na levoj tabli izaberite Webex Events (klasične).

Promena lokalnog standarda, jezika ili vremenske zone za vašu lokaciju

Željene postavke Webeks lokacije možete da promenite u bilo kom trenutku, uključujući lokalni standard, jezik i vremensku zonu. Ako imate korisnički nalog, ove postavke možete da promenite i u opštem odeljku ličnih željenih opcija.


Kada se prijavite na Webex lokaciju iz pregledača mobilnog uređaja, vremenska zona koju vidite podudaraće se sa onim što ste podesili u željenim postavkama. Ako niste prijavljeni, vremenska zona će se podudarati sa onim što je postavljeno za Webex lokaciju.

1

Prijavite se na svoju Webex lokaciju i na levoj tabli izaberite Webex Events (klasične).

2

Idite na opciju > željene postavke > opšte postavke.

3

Izvršite promene i kliknite na dugme Sačuvaj .