1

Към съобщенията, изберете интервал, щракнете Съдържание и след това изберете.


 

Всички пояснения, създадени от хората в пространството, също са включени в Бели дъски списък.

2

Изберете бялата дъска или анотацията, която искате да видите.

1

Изберете пространството, докоснете менюто за дейности, след което докоснете Съдържание и изберете Бяла дъска .

2

Изберете бялата дъска, която искате да видите.

1

Изберете пространството, докоснете менюто за дейности, след което докоснете Съдържание и изберете Бяла дъска .

2

Изберете бялата дъска, която искате да видите.