1

Přejděte na Zprávy, vyberte mezeru, klikněte na Obsah a vyberte .


 

Všechny poznámky, které uživatelé vytvořili v prostoru, jsou také zahrnuty do seznamu Tabule.

2

Vyberte tabuli nebo anotaci, kterou chcete zobrazit.

1

Vyberte mezeru, klepněte na nabídku aktivit , klepněte na Obsah a zvolte Tabule.

2

Vyberte tabuli, kterou chcete zobrazit.