1

עבור אל העברת הודעות , בחר רווח, לחץ על תוכןולאחר מכן בחר .


 

כל ביאורים שאנשים יצרו במרחב נכללים גם הם ברשימת הלוחות הלבנים .

2

בחר את לוח הציור או ההערה שברצונך לראות.

1

בחר את השטח, הקש/י על תפריט הפעילות ולאחר מכן הקש/י על ״תוכן״ ובחר/י ״ לוח ציור״.

2

בחר את לוח הציור שברצונך לראות.

1

בחר את השטח, הקש/י על תפריט הפעילות ולאחר מכן הקש/י על ״תוכן״ ובחר/י ״ לוח ציור״.

2

בחר את לוח הציור שברצונך לראות.