1

עבור להעברת הודעות, בחר מרחב, לחץ על תוכן, ולאחר מכן בחר.


 

כל הביאורים שאנשים שנוצרו במרחב כלולים גם ברשימת לוחות העבודה.

2

בחר את לוח העבודה או הביאור שברצונך לראות.

1

בחר את המרחב, הקש על תפריט הפעילות, ולאחר מכן הקש על תוכן ובחר לוח עבודה.

2

בחר את לוח העבודה שברצונך לראות.

1

בחר את המרחב, הקש על תפריט הפעילות, ולאחר מכן הקש על תוכן ובחר לוח עבודה.

2

בחר את לוח העבודה שברצונך לראות.