1

Gå til Meldinger og velg et område, klikk på Innhold, og velg deretter .


 

Eventuelle merknader som personer har opprettet i området, inkluderes også i Tavle listen.

2

Velg tavlen eller merknaden du vil se.

1

Velg området, klikk på aktivitetsmenyen , trykk deretter på Innhold, og velg Tavle.

2

Velg tavlen du vil se.

1

Velg området, klikk på aktivitetsmenyen , trykk deretter på Innhold, og velg Tavle.

2

Velg tavlen du vil se.