1

Pređi u razmenu poruka, odaberite prostor, kliknite na " Sadržaj", a zatim izaberite.


 

Svi beleške koje su osobe kreirane u prostoru takođe su uključene u listu belih tabli.

2

Izaberite belu tablu ili belešku koju želite da vidite.

1

Izaberite prostor, dodirnite meni aktivnosti, zatim dodirnite " Sadržaj" i odaberite " Belu tablu".

2

Izaberite belu tablu koju želite da vidite.

1

Izaberite prostor, dodirnite meni aktivnosti, zatim dodirnite " Sadržaj" i odaberite " Belu tablu".

2

Izaberite belu tablu koju želite da vidite.