1

Докоснете снимката на потребителския си профил, след което изберете Настройки > Известия > Съобщения .

2

Изключете показване на показване на визуализацията на съобщението.