1

Knacka på din profilbild och välj sedan Inställningar för > Aviseringar > Meddelanden .

2

Stäng av växlingen Visa meddelandeförhandsgranskning.