1

Tryck på profilbild och välj sedan Inställningar > Aviseringar > Meddelanden .

2

Stäng av växlingen Visa meddelandeförhandsgranskning.