1

הקש על תמונת הפרופיל שלך ולאחר מכן בחר הגדרות > הודעות > הודעות .

2

כבה את הלחצן הדו-מצבי 'הצג תצוגה מקדימה של הודעה'.