1

Dotknij zdjęcia profilowego , a następnie wybierz Ustawienia > Powiadomienia > Wiadomości .

2

Wyłącz przełącznik Pokaż podgląd wiadomości .