1

Naciśnij swoje zdjęcie profilowe , a następnie wybierz pozycję Ustawienia > Powiadomienia > Wiadomości .

2

Wyłącz przełącznik Pokaż podgląd wiadomości.