1

Naciśnij swoje zdjęcie profilowe, a następnie wybierz pozycję Ustawienia > powiadomienia > wiadomości .

2

Wyłącz przełącznik Podgląd pokazu wiadomości.