1

Tryk på dit profilbillede , og vælg derefter Indstillinger > Underretninger > Meddelelser .

2

Slå vis forvisning af meddelelse fra.