1

Tryk på dit profilbillede , og vælg derefter Indstillinger > Underretninger > Meddelelser .

2

Deaktiver til/fra-knappen Vis forhåndsvisning af meddelelse.