1

От Microsoft Outlook отидете в календара си и отворете елемента си за събрание.

2

Изберете Присъединяване към събрание.

Ако имате нужда от ключа на хоста или кода за достъп на хоста, щракнете върху връзката в долната част на прозореца за покана за събрание. На вашия Webex сайтизберете Допълнителна информация.

1

От Microsoft Outlook отидете в календара си и отворете елемента за събрание.

2

Наберете предоставения номер.

3

Следвайте гласовите подкани и въведете кода си за достъп до хоста. Ако получите подкана, въведете вашия ПИН код.