1

מ- Microsoft Outlook, עבור אל לוח השנה שלך ופתח את פריט הפגישה שלך.

2

בחר הצטרף לפגישה.

אם אתה זקוק למפתח המארח או לקוד הגישה למארח, לחץ על הקישור בתחתית חלון ההזמנה לפגישה. באתר Webex שלך , בחר מידע נוסף.

1

מ- Microsoft Outlook, עבור אל לוח השנה שלך ופתח את פריט הפגישה.

2

חייג את המספר שסופק.

3

עקוב אחר ההנחיות הקוליות והזן את קוד הגישה של המארח שלך. אם תתבקש, הזן את קוד ה-PIN שלך.