1

W programie Microsoft Outlook przejdź do kalendarza i otwórz element spotkania.

2

Wybierz pozycję Dołącz do spotkania.

Jeśli potrzebujesz klucza hosta lub kodu dostępu hosta, kliknij łącze u dołu okna zaproszenia na spotkanie. W witrynie sieci Webex wybierz pozycję Więcej informacji.

1

W programie Microsoft Outlook przejdź do kalendarza i otwórz element spotkania.

2

Wybierz podany numer.

3

Postępuj zgodnie z instrukcjami głosowymi i wprowadź kod dostępu hosta. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wprowadź kod PIN.