1

W programie Microsoft Outlook przejdź do kalendarza i otwórz element spotkania.

2

Wybierz pozycję Dołącz do spotkania Webex.

Jeśli potrzebujesz klucza hosta lub kodu dostępu hosta, kliknij łącze u dołu okna zaproszenia na spotkanie. W witrynie webexwybierz pozycję Więcej informacji.

1

W programie Microsoft Outlook przejdź do kalendarza i otwórz element spotkania.

2

Wybierz podany numer.

3

Postępuj zgodnie z instrukcjami głosowymi i wprowadź kod dostępu hosta. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wprowadź kod PIN.

W programie Microsoft Outlook na pasku narzędzi wybierz pozycję Spotkaj się teraz.

Spotkania błyskawiczne domyślnie odbywają się w Twoim pokoju osobistym.