1

Gå til kalenderen i Microsoft Outlook, og åpne møteelementet.

2

Velg Bli med i møte.

Hvis du trenger vertsnøkkelen eller vertstilgangskoden, klikker du på koblingen nederst i møteinvitasjonsvinduet. Velg Mer informasjon på Webex-nettstedet ditt.

1

Gå til kalenderen i Microsoft Outlook, og åpne møteelementet.

2

Ring det angitte nummeret.

3

Følg talemeldingene, og angi vertstilgangskoden. Hvis du blir bedt om det, angir du PIN-koden.