1

Från Microsoft Outlook går du till kalendern och öppnar mötesposten.

2

Välj Delta i Webex-möte.

Om du behöver värdnyckeln eller värdåtkomstkoden klickar du på länken längst ned i fönstret för mötesinbjudan. På din Webex-webbplats väljer du Mer information.

1

Från Microsoft Outlook går du till kalendern och öppnar mötesposten.

2

Slå numret som har tillhandahållits.

3

Följ röstanvisningarna och ange värdåtkomstkoden. Ange din PIN-kod vid behov.

Från Microsoft Outlook väljer du Träffas nu i verktygsfältet.

Direktmöten hålls som standard i ditt personliga rum.