Можете да възстановите записи, които са преместени в боклука до 30 дни. След 30 дни системата изтрива окончателно записите.

1

Влезте в Уебекс администриране на сайта и отидете на Конфигурация > Общи настройки на сайта > опции.

2

Превъртете до "Опции за сайта" и поставете отметка в квадратчето "Правила за автоматично изтриване на запис на поддръжка".

3

Въведете броя дни, в които хостът може да получи достъп до записите си в полето "Дни на запазване на запис" (7-3600 дни).

4

Щракнете върху Актуализиране.