ניתן לשחזר הקלטות שהועברו לפח במשך עד 30 יום. לאחר 30 יום, המערכת מוחקת לצמיתות את ההקלטות.

1

היכנס אל ניהול אתר Webex ועבור אל > הגדרות אתר נפוצות > אפשרויות> .

2

גלול אל אפשרויותאתר וסמן את תיבת הסימון מדיניות מחיקה אוטומטית של הקלטת תמיכה.

3

הזן את מספר הימים שבהם מארח יכול לגשת להקלטות שלו בשדה ימי שמירת הקלטה (7-3600 ימים).

4

לחץ על עדכן.