Följande procedur gäller för Webex-webbplatser som du hanterar med Control Hub.


 

Nya Webex-konton inkluderar ett helårs obegränsat lagringsutrymme för inspelningar. Som standard tar systemet bort inspelningar som är äldre än 365 dagar permanent. När systemet flyttar inspelningar enligt lagringspolicyn flyttas de inte till papperskorgen.

Vi rekommenderar att du ställer in din lagringspolicy så att lagringsutrymmet hålls under gränsen för din webbplats. Övervaka dina webbplatskrav och köp mer lagringsutrymme om det behövs.

När användare tar bort sina inspelningar flyttar systemet dem till papperskorgen. I upp till 30 dagar kan du återställa borttagna inspelningar från papperskorgen. Efter 30 dagar tar systemet bort inspelningarna permanent.

1

Från kundvyn in , gå till Tjänster > Möte .https://admin.webex.com

2

Webbplatser väljer du en Webex-plats och klickar sedan på Inställningar .

3

Under Allmänna inställningar väljer du Webbplatsalternativ.

4

Bläddra till avsnittet Video och inspelningar och aktivera Aktivera automatisk borttagning dagligen för alla inspelningar som tidigare tilldelats lagringsdagar.

5

Om du vill justera inspelningsdagarna går du till Organisationsinställningar > Lagring och välj Inställningar under Webex Meetings lagringspolicy.

6

Ange antalet dagar en värd kan komma åt sina inspelningar i fältet Anpassad lagringstid mellan 7 och Oändlighetsdagar.

Standard: 365 dagar

Intervall: 7-Oändlighetsdagar

7

Klicka på Spara.

Följande procedur gäller för Webex-webbplatser som du hanterar med Webex webbplatsadministration. Om din webbplats är länkad till Control Hub visas alternativen för lagringsfunktioner nedtonade i webbplatsadministration. Använd Control Hub för att hantera länkade webbplatser.


 

Alla nya Webex-konton inkluderar ett helårs obegränsat lagringsutrymme för inspelningar. Som standard flyttar systemet inspelningar över 365 dagar till papperskorgen.

Vi rekommenderar att du ställer in din lagringspolicy så att lagringsutrymmet hålls under gränsen för din webbplats. Övervaka dina webbplatskrav och köp mer lagringsutrymme om det behövs.

I upp till 30 dagar kan du återställa borttagna inspelningar från papperskorgen. Efter 30 dagar tar systemet permanent bort inspelningarna från papperskorgen.

1

Logga in på Webex webbplatsadministration och gå till Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Alternativ.

2

Bläddra till webbplatsalternativ och markera kryssrutan Policy för automatisk borttagning av inspelning för support.

3

Ange antalet dagar en värd kan komma åt sina inspelningar i fältet Inspelningsdagar (7–3 600 dagar).

Standard: 365 dagar

Intervall: 7-3600 dagar

4

Klicka på Uppdatera.