Snimke koji su premešteni u smeće možete vratiti u prethodno stanje do 30 dana. Nakon 30 dana, sistem trajno briše snimke.

1

Prijavite se u administraciju Webex lokacije i idite na opciju "Konfiguracija > uobičajenih postavki lokacije > opcije" .

2

Pomerite se do opcijalokacije i proverite izbor u polju za potvrdu Podrži smernice za automatsko brisanje snimanja.

3

Unesite broj dana kada domaćin može da pristupi svojim snimcima u polju Dani zadržavanja snimanja (7-3600 dana).

4

Kliknite na dugmeAžuriraj .