Możesz przywrócić nagrania, które zostały przeniesione do kosza na maksymalnie 30 dni. Po 30 dniach system trwale usuwa nagrania.

1

Zaloguj się do administracji witryną Webex i przejdź do pozycji Konfiguracja > Typowe ustawienia witryny >Opcje.

2

Przewiń do pozycji Opcjewitryny i zaznacz pole wyboru Obsługa zasad automatycznego usuwania nagrywania.

3

Wprowadź liczbę dni, przez które gospodarz może uzyskać dostęp do swoich nagrań w polu Dni przechowywania nagrania (7-3600 dni).

4

Kliknij opcję Aktualizuj.