Някои от тези настройки за обаждания са налични в Разширени настройки за обаждания само ако са били активирани от вашия администратор. Ако не сте сигурни кои опции са активирани за вас, обърнете се към вашия Доставчик на услуги.

Включване на не безпокойте

Когато сте заети и не искате да бъдете обезпокоявани, можете да включите "Не безпокойте", за да заглушите входящите обаждания на всички ваши устройства и да изпратите обажданията директно на гласова поща.


Тази настройка "Не безпокойте" е отделна за настройката "Не безпокойте" в Webex App, когато щракнете върху снимката на потребителския си профил.

1

Отворете Разширени настройки за обаждания в Webex App.

2

Изберете Входящи повиквания.

3

Включете превключването "Не безпокойте".

Отхвърляне на анонимни повиквания

Функцията за отхвърляне на анонимни повиквания автоматично отхвърля обажданията с блокирани идентификатори или неидентифицирани номера.

1

Отворете Разширени настройки за обаждания в Webex App.

2

Изберете Входящи повиквания.

3

За да отхвърлите автоматично неидентифицирани номера, включете превключването Анонимно отхвърляне на повиквания.

Настройване на пренасочване на повиквания

Като ви позволява да препращате обаждания към телефонен номер, различен от вашата гласова поща, "Пренасочване на обаждания" ви поддържа свързани, където и да сте. Можете да решите кога да бъдат препратени обажданията и на кои телефонни номера.

1

Отворете Разширени настройки за обаждания в Webex App.

2

Изберете Входящи повиквания > Пренасочване на повиквания.

3

Включете превключването и въведете телефонен номер за типовете обаждания, които искате да препратите:

 • Винаги— Всички обаждания се препращат.

  Ако желаете да чуете известие винаги, когато дадено обаждане бъде препратено, проверете Ring splash.


   

  Можете също така да конфигурирате тази опция в Webex App , но ще трябва да отидете на Разширени настройки за обаждания за всички други опции за пренасочване на обажданията.

 • Когато няма отговор– Обаждания, на които не се отговаря след препращане на зададен брой пръстени.

  Използвайте Брой пръстени, за да зададете колко пъти искате обаждането да звъни, преди да бъде препратено.

 • Когато сте заети— Когато вече сте на повикване, всички други обаждания се препращат.

 • Когато не може да се достигне— Всички обаждания без отговор и зает се препращат.

Настройване на последователен пръстен

Когато sequential Ring е включен, входящи повиквания звънят набор от телефонни номера един по един, докато обаждането бъде отговорено. Ако обаждането все още не е отговорено, когато последователността приключи, тя се прехвърля на друг телефонен номер или на гласова поща, в зависимост от настройките Ви за обаждания без отговор.

Обаждащият се чува съобщение за комфорт по време на процеса, така че те знаят, че системата се опитва да ви намери.

Можете да изберете следните настройки при създаване на списък "Последователен пръстен":

 • Настройте до пет телефонни номера да звънят в зададен ред.

 • Изберете броя на пръстените, преди обаждането да бъде прехвърлено на следващия телефонен номер в последователността.

 • Включете Потвърждение на отговора, което изисква от лицето, което отговаря на обаждането, да потвърди, че е приел обаждането.

 • Изберете дали списъкът "Последователен пръстен" да звънне, ако вече сте на повикване.

 • Задайте график за Sequential Ring (например го включете през почивните дни).

 • Позволете на обаждащите се да прекъснат последователността на обажданията по всяко време и да бъдат прехвърлени към процеса ви на обаждания без отговор (например гласова поща). Тази опция се обявява, преди обаждащите се да се прехвърлят в списъка с пръстени.

1

Отворете Разширени настройки за обаждания в Webex App.

2

Изберете Входящи повиквания > последователен пръстен.

3

За да настроите последователния си списък, изберете Номера на пръстени и въведете телефонните номера в реда, в който искате да бъдат изпълнявани.

За всеки номер можете да изберете колко пъти звъни обаждането, преди да прехвърлите на следващия телефонен номер в последователността.

4

Проверка Потвърждение на отговора, необходимо за всеки номер, както се изисква.

5

Можете да изберете следните допълнителни настройки:

Настройка Описание
Местоположение на база пръстен първо

Включете тази опция, ако искате базовото ви местоположение (основен телефон) винаги да звъни първо.

Можете да изберете колко пъти звъни обаждането, преди да бъде прехвърлено на следващия телефонен номер в последователността.

Продължете, ако сте заети

Проверете Продължи, ако искате обажданията да бъдат прехвърлени в списъка "Последователен пръстен", когато вече сте на повикване на базовото си местоположение.

Повикващият може да отмени

Включете Caller May Cancel, ако искате обаждащите се да могат да пропуснат последователността от обаждания и да отидат директно на гласова поща.

6

Изберете "Кога да позвъните", за да зададете критериите за списъка със последователни повиквания.

Включване на изчакването на обажданията

Когато Call Waiting е включен, чувате тон за известяване, ако друго обаждане е входящо, докато вече сте на активно повикване. Можете да изберете да поставите активното повикване на изчакване и да отговорите на входящото обаждане или да пренебрегнете входящото обаждане.

1

Отворете Разширени настройки за обаждания в Webex App.

2

Изберете Входящи повиквания.

3

Включете превключването "Изчакване на обажданията".

Блокиране на Идентификационен номер на вашия повикващия

Ако искате да скриете телефонния си номер, за да не се показва на хора, на които се обаждате, можете да блокирате идентификационния номер на обаждащата се.

1

Отворете Разширени настройки за обаждания в Webex App.

2

Изберете Изходящи обаждания.

3

Включете превключването Блокиране на ИД на моя повикващия.

Включване на автоматичното обратно повикване

Функцията за автоматично обратно повикване продължава да проверява зает телефонни номера за вас, така че можете да се захванете с друга работа.

Ако автоматичното обратно повикване е включено и наберете зает номер:

 • Предлага ви се заявка за обратно повикване (например натиснете 1, за да бъдете уведомени, когато редът е наличен).

 • Ако приемете, телефонният номер непрекъснато се проверява.

 • Когато редът стане достъпен, чувате известие и номерът се набира автоматично за вас.

1

Отворете Разширени настройки за обаждания в Webex App.

2

Изберете Изходящи обаждания.

3

Включете превключваното автоматично обратно повикване.

Задаване на предпочитанията ви за гласова поща

Можете да изберете следните настройки за вашата гласова поща:

 • Изберете кога обажданията да се прехвърлят в гласова поща (винаги, когато няма отговор, когато са заети).

 • Изберете как да получавате гласовите си съобщения.

 • Изберете как да бъдете уведомени за нови гласови съобщения.

 • Задайте броя на пръстените, преди повикващият да бъде прехвърлен на гласова поща.

 • Позволете на обаждащите се да натиснат 0, за да прекъснат поздрава ви по гласовата поща и да бъдат прехвърлени на алтернативен номер (например рецепционист).

1

Отворете Разширени настройки за обаждания в Webex App.

2

Включете гласовата си поща, като изберете Гласова поща и включите превключването на Услугата за гласова поща.

3

Изберете кога обажданията Ви да се прехвърлят в гласова поща, като изберете Изпращане на обаждания до Гласова поща > Задаване на настройки .

В Брой пръстениизберете колко пръстена чува повикващият, преди обаждането да бъде прехвърлено гласова поща.

4

Изберете как искате да получавате нови гласови съобщения, като изберете Кога пристига съобщение и едно от следните неща:

 • Във вашето Приложение Webex– Ако искате да получавате нови гласови съобщения във вашето Webex App, включете превключването Използване на единни съобщения. Проверете Индикатор за изчакване на съобщение, ако искате да видите значка за уведомяване, когато имате ново гласово съобщение.

 • По имейл –Ако искате да получавате нови гласови съобщения по имейл, включете превключването Препращане към имейл адрес и въведете имейл адрес.

5

Ако искате да получите известия по имейл за нови гласови съобщения, включете превключването "Известие по имейл" и въведете имейл адрес.

Включете бутона Превключване на имейл въглеродно копие, ако искате копие на известието, изпратено на друг имейл адрес.

6

Ако искате да позволите на обаждащите се да пропуснат поздрава ви с гласова поща, включете натиснете '0', за да прехвърлите превключването и въведете алтернативен телефонен номер.