Neke od tih postavki poziva dostupne su u naprednim postavkama poziva samo ako ih je omogućio administrator. Ako niste sigurni koje su vam mogućnosti omogućene, obratite se davatelju usluga.

Uključi zabranu ometanja

Kada ste zauzeti i ne želite da vas se ometa, možete uključiti Zabranu ometanja da biste utišali dolazne pozive na svim svojim uređajima i poslali pozive izravno u govornu poštu.


Ova postavka Zabrana ometanja odvojena je od postavke Zabrana ometanja u web-aplikaciji Webex kada kliknete svoju profilnu sliku.

1

Otvorite dodatne postavke poziva u web- aplikacijiWebex .

2

Odaberite Dolazni pozivi.

3

Uključite preklopni gumb Zabrana ometanja.

Odbaci anonimne pozive

Značajka odbijanja anonimnog poziva automatski odbija pozive s blokiranim ID-ovima ili neidentificiranim brojevima.

1

Otvorite dodatne postavke poziva u web- aplikacijiWebex .

2

Odaberite Dolazni pozivi.

3

Da biste automatski odbili neidentificirane brojeve, uključite preklopni gumb Odbijanje anonimnog poziva.

Postavljanje prosljeđivanja poziva

Omogućujući vam prosljeđivanje poziva na telefonski broj koji nije vaša govorna pošta, Prosljeđivanje poziva održava vas povezanima gdje god se bili. Možete odlučiti kada će se pozivi prosljeđivati i na koje telefonske brojeve.

1

Otvorite dodatne postavke poziva u web- aplikacijiWebex .

2

Odaberite Dolazni pozivi > Prosljeđivanje poziva.

3

Uključite preklopni gumb i unesite telefonski broj za vrste poziva koje želite proslijediti:

 • Uvijek– svi pozivi se prosljeđuju.

  Ako želite čuti obavijest prilikom svakog prosljeđivanja poziva, potvrdite okvir Zazvoni.


   

  Tu mogućnost možete konfigurirati i u web-aplikaciji WebexApp , ali morat ćete otvoriti Dodatne postavke poziva za sve ostale mogućnosti prosljeđivanja poziva.

 • Kada nema odgovora– pozivi na koje se ne odgovara nakon prosljeđivanja određenog broja zvona.

  Pomoću broja zvona postavite koliko puta želite da poziv zazvoni prije prosljeđivanja.

 • Kada ste zauzeti– kada ste već na pozivu, svi ostali pozivi prosljeđuju se.

 • Kada nije dostupan– prosljeđuju se svi neodgovoreni i zauzeti pozivi.

Postavljanje sekvencijalnog prstena

Kada je sekvencijalni prsten uključen, dolazni pozivi zvone skup telefonskih brojeva jedan po jedan dok se ne odgovori na poziv. Ako se na poziv i dalje ne odgovara kada se slijed dovrši, on se prenosi na drugi telefonski broj ili na govornu poštu, ovisno o postavkama za neodgovorene pozive.

Pozivatelj čuje poruku utjehe tijekom procesa, tako da znaju da vas sustav pokušava pronaći.

Prilikom stvaranja popisa sekvencijalnog prstena možete odabrati sljedeće postavke:

 • Postavite do pet telefonskih brojeva da zvone postavljenim redoslijedom.

 • Odaberite broj zvona prije prijenosa poziva na sljedeći telefonski broj u nizu.

 • Uključite potvrdu odgovora, koja zahtijeva od osobe koja se odazove pozivu da potvrdi da je prihvatila poziv.

 • Odaberite hoće li popis sekvencijalnog prstena zazvoniti ako ste već na pozivu.

 • Postavite raspored za Sekvencijalni prsten (na primjer, uključite ga vikendom).

 • Dopustite pozivateljima da prekinu slijed poziva u bilo kojem trenutku i prenesu se u vaš neodgovoreni postupak poziva (na primjer, govorna pošta). Ta se mogućnost najavljuje prije prijenosa pozivatelja na popis zvona.

1

Otvorite dodatne postavke poziva u web- aplikacijiWebex .

2

Odaberite Dolazni pozivi > Uzastopni prsten.

3

Da biste postavili popis sekvencijalnih brojeva, odaberite Prstenasti brojevi i unesite telefonske brojeve redoslijedom kojim želite da budu prečka.

Za svaki broj možete odabrati koliko puta poziv zazvoni prije prijenosa na sljedeći telefonski broj u nizu.

4

Potvrdite potvrdu odgovora potrebnu za svaki broj prema potrebi.

5

Možete odabrati sljedeće dodatne postavke:

Postavka Opis
Prvo mjesto baze prstena

Uključite ovu mogućnost ako želite da vaša osnovna lokacija (primarni telefon) uvijek prvo zazvoni.

Možete odabrati koliko puta poziv zazvoni prije prijenosa na sljedeći telefonski broj u nizu.

Nastavi ako je zauzeto

Potvrdite okvir Nastavi ako ste zauzeti ako želite da se pozivi prenesu na popis Sekvencijalni prsten kada ste već na pozivu na osnovnoj lokaciji.

Pozivatelj može otkazati

Uključi pozivatelj može otkazati ako želite da pozivatelji mogu preskočiti slijed poziva i prijeći izravno na govornu poštu.

6

Odaberite Kada zvoniti da biste postavili kriterije za popis uzastopnih poziva.

Uključi čekanje poziva

Kada je čekanje poziva uključeno, čujete ton obavijesti ako stiže drugi poziv dok ste već u aktivnom pozivu. Možete odabrati stavljanje aktivnog poziva na čekanje i odgovaranje na dolazni poziv ili možete zanemariti dolazni poziv.

1

Otvorite dodatne postavke poziva u web- aplikacijiWebex .

2

Odaberite Dolazni pozivi.

3

Uključite preklopni gumb Čekanje poziva.

Blokiranje ID-a pozivatelja

Ako želite sakriti svoj telefonski broj tako da se ne prikazuje osobama koje zovete, možete blokirati ID pozivatelja.

1

Otvorite dodatne postavke poziva u web- aplikacijiWebex .

2

Odaberite Odlazni pozivi.

3

Uključite preklopni gumb Blokiraj moj ID pozivatelja.

Uključi automatski povratni poziv

Značajka automatskog povratnog poziva stalno provjerava zauzete telefonske brojeve kako biste mogli nastaviti s drugim poslom.

Ako je uključen automatski povratni poziv i birate zauzet broj:

 • Nudi vam se zahtjev za povratni poziv (na primjer, pritisnite 1 da biste bili obaviješteni kada linija bude dostupna).

 • Ako prihvatite, telefonski broj se kontinuirano provjerava.

 • Kada redak postane dostupan, čujete obavijest i broj se automatski bira za vas.

1

Otvorite dodatne postavke poziva u web- aplikacijiWebex .

2

Odaberite Odlazni pozivi.

3

Uključite preklopni gumb Automatski povratni poziv.

Postavljanje preferenci govorne pošte

Za govornu poštu možete odabrati sljedeće postavke:

 • Odaberite kada će se pozivi prenijeti na govornu poštu (uvijek, kada nema odgovora, kada su zauzeti).

 • Odaberite način primanja glasovnih poruka.

 • Odaberite način obavještavanje o novim glasovnim porukama.

 • Postavite broj zvona prije prijenosa pozivatelja u govornu poštu.

 • Dopustite pozivateljima da pritisnu 0 kako bi prekinuli pozdrav govorne pošte i prenijeli se na zamjenski broj (na primjer, recepcionar).

1

Otvorite dodatne postavke poziva u web- aplikacijiWebex .

2

Uključite govornu poštu tako da odaberete Govorna pošta i uključite preklopni gumb Usluga govorne pošte.

3

Odaberite kada će se vaši pozivi prenijeti u govornu poštu tako da odaberete Pošalji pozive u govornu poštu > Postavite postavke.

U odjeljku Broj zvonaodaberite koliko zvona pozivatelj čuje prije prijenosa govorne pošte poziva.

4

Odaberite način primanja novih glasovnih poruka tako da odaberete Kada stigne poruka i jedno od sljedećeg:

 • U web-aplikaciji Webex– ako želite primati nove glasovne poruke u web-aplikaciji, uključite preklopni gumb Koristi sjedinjene poruke. Potvrdite okvir Pokazatelj čekanja poruke ako želite vidjeti značku obavijesti kada imate novu glasovnu poruku.

 • E-poštom – ako želite primati nove glasovne poruke e-poštom, uključite preklopni gumb Proslijedi na adresu e-pošte i unesite adresu e-pošte.

5

Ako želite primati obavijesti e-poštom o novim glasovnim porukama, uključite uključivanje preklopne obavijesti e-poštom i unesite adresu e-pošte.

Uključite preklopni gumb E-pošta Carbon Copy ako želite kopiju obavijesti poslati na drugu adresu e-pošte.

6

Ako pozivateljima želite dopustiti da preskoče pozdrav govorne pošte, uključite pritisak '0' da biste prenijeli preklopni gumb i unesite zamjenski telefonski broj.