Slidoе наличен в Webex Meetings и Webex Webinars. Можете да използватеSlido в Webex Meetings версия 41.6 и по-нови сайтове , и в Webex Webinars на версия 41.9 и по-нови сайтове и в платформата за срещи Webex Suite. Slidoанкети и въпроси и отговори в уебинари са достъпни за до 10 000 посетители, докато викторините са достъпни за до 5 000 участници.

1

По време на среща или уебинар отидете на Приложения >Slidoили щракнете >Slido (анкета и въпроси и отговори) ако използвате платформа за срещи Webex Suite.

2

ИзберетеSlido която съдържа анкетата за редактиране.


 

Ако изберете грешнатаSlido , щракнете> ПоследниSlido s .

3

Изберете вашата анкета, след което щракнете > Редактиране . Направете промените си и Стартиране анкетата незабавно или се върнете към списъка с взаимодействия.