Slido е достъпна в Webex Срещи и Уебекс Уебинарс. Можете да използвате в Slido Webex събрания на версия 41.6 и по-нови сайтове, и в Webex Webinars на версия 41.9 и по-нови сайтове. Slido анкети и Q-A в уебинари са достъпни за до 10 000 присъстващи, докато викторини са на разположение за до 5000 участници.

1

По време на събрание или webinarотидете на Приложения > . Slido

2

Изберете Slido това, което съдържа анкетата, за да редактирате.


 

Ако изберете грешно Slido, щракнете върху > Превключване на събитие.

3

В раздела Анкети намерете анкетата и след това щракнете върху ... > Редактиране. Направете промените си, и Стартирайте анкетата imediately или се върнете към списъка с анкети.