Slido je k dispozici v webex Meetings a Webex Webinars. Můžete použít Slido v aplikaci Webex Meetings na webechverze 41.6 a novější a ve webinářích Webex na webechverze 41.9 a novější. Slido ankety a otázky a odpovědi ve webinářích jsou k dispozici až pro 10 000 účastníků, zatímco kvízy jsou k dispozici až pro 5 000 účastníků.

1

Během schůzky nebo webinářepřejděte na aplikace > Slido.

2

Vyberte to Slido , které obsahuje anketu, kterou chcete upravit.


 

Pokud vyberete nesprávný Slido, klikněte na > přepnout událost.

3

Na kartě Hlasování vyhledejte anketu a klikněte na ... > Upravit. Proveďte změny a okamžitě spusťte anketu nebo se vraťte do seznamu hlasování.