Slido доступний у вебекс-зустрічах та вебінарахWebex. Ви можете використовувати вебекс-зустрічі Slido на сайтах версії 41.6 та новіших версій, а також у вебінарах Webex на версіях 41.9 та пізніших сайтах. Slido опитування та запитання-відповіді на вебінарах доступні для до 10 000 учасників, тоді як вікторини доступні для до 5 000 учасників.

1.

Під час зустрічі або вебінаруперейдіть на сторінку Програми > . Slido

2.

Виберіть опитування Slido , яке потрібно відредагувати.


 

Якщо вибрано неправильний Slidoваріант , натисніть кнопку > Переключити подію.

3.

На вкладці Опитування знайдіть опитування та натисніть кнопку ... > Редагувати. Внесіть свої зміни та негайно запустіть опитування або поверніться до списку опитувань.