Slidodostupan je u Webex Meetings i Webex Webinars. Možete koristitiSlido u Webex Meetings na verzija 41.6 i novije stranice , te u Webex Webinars na verzija 41.9 i novije stranice i na platformi za sastanke Webex Suite. Slidoankete i Pitanja i odgovori na webinarima dostupni su za do 10.000 sudionika, dok su kvizovi dostupni za do 5.000 sudionika.

1

Tijekom sastanka ili webinara idite na aplikacije >Slidoili kliknite >Slido (ankete i Pitanja i odgovori) ako koristite platformu za sastanke Webex Suite.

2

OdaberiteSlido koji sadrži anketu za uređivanje.


 

Ako odaberete pogrešanSlido , kliknite> NedavnoSlido s .

3

Odaberite svoju anketu, a zatim kliknite > Uredi . Unesite svoje promjene i Pokreni anketu odmah ili se vratite na popis interakcija.