Slido זמין בפגישות Webex ובסמינרים מקוונים שלWebex. אתה משתמש באפשרות בפגישות Slido Webex בפגישות גירסה 41.6 ובאתרים מאוחריםיותר, ובסמינרים מקוונים של Webex בגירסה 41.9 ובאתרים מאוחריםיותר. Slido סקרים ושאלות ותשובות בסמינרים מקוונים זמינים עבור עד 10,000 משתתפים, בעוד שחידונים זמינים עבור עד 5,000 משתתפים.

1

במהלך פגישה או סמינר מקוון, עבור אל אפליקציות > . Slido

2

בחר את הסקר Slido המכיל את הסקר לעריכה.


 

אם בחרת את השגיאה Slido, לחץ על אירוע> Switch.

3

בכרטיסיה סקרים , אתר את הסקר ולאחר מכן לחץ על ... > ערוך. בצע את השינויים שלך, והפעל את הסקר באופן מיידי או חזור לרשימת הסקרים.