Slido jest dostępny w Webex Meetings i Webex Webinars. Możesz użyć tego Slido w Webex Meetings w wersji 41.6 i nowszych witrynachoraz w Webex Webinars w wersji 41.9 i nowszych witrynach. Slido ankiety i pytania i odpowiedzi w webinariach są dostępne dla maksymalnie 10 000 uczestników, podczas gdy quizy są dostępne dla maksymalnie 5 000 uczestników.

1

Podczas spotkania lub seminarium internetowego przejdź do strony Aplikacje > Slido.

2

Wybierz ankietę Slido zawierającą ankietę do edycji.


 

Jeśli wybierzesz nieprawidłowe Slido, kliknij > Przełącz zdarzenie.

3

Na karcie Ankiety zlokalizuj ankietę, a następnie kliknij przycisk ... > Edytuj. Wprowadź zmiany i Natychmiast uruchom ankietę lub wróć do listy ankiet.