Slido jest dostępny w aplikacjach Webex Meetings i Webex Webinars. Możesz używać Slido w Webex Meetings w witrynach w wersji 41.6 i nowszych, a w Webex Webinars w witrynach w wersji 41.9 i nowszych oraz na platformie spotkań Webex Suite. Slido Ankiety i pytania i odpowiedzi w webinariach są dostępne dla maksymalnie 10 000 uczestników, natomiast quizy są dostępne dla maksymalnie 5 000 uczestników.

1

Podczas spotkania lub webinarium przejdź do strony Aplikacje > Slido lub kliknij > Slido (ankiety i pytania i odpowiedzi) jeśli korzystasz z platformy spotkań Webex Suite.

2

WybierzSlido , który zawiera ankietę do edycji.


 

Jeśli wybierzesz nieprawidłową opcję Slido, kliknij > Ostatnie Slidos.

3

Wybierz ankietę, a następnie kliknij > Edytuj. Dokonaj zmian i Uruchom ankietę bezustannie lub wróć do listy interakcji.