Slido je dostupan na Webex Meetings i Webex Webinars. Možete da Slido koristite u verziji Webex Meetings verziji 41.6 i novijim lokacijama, Webex Webinars na verziji 41.9 i novijim lokacijama i u Webex Suite platformi za sastanke. Slido ankete Pitanja i odgovori na vebinarima dostupne su za do 10.000 učesnika, dok su kvizovi dostupni za do 5.000 učesnika.

1

Tokom sastanka ili vebinara idite u aplikacije >Slido ili kliknite na ⋯ > Slido(anketiranje i Pitanja i odgovori) ako koristite Webex Suite platformu za sastanke.

2

Izaberite ono Slido što sadrži anketu za uređivanje.


 

Ako izaberete pogrešno, kliknite Slidona dugme > "NedavneSlido".

3

Izaberite anketu, a zatim kliknite na ⋯ > Uredi. Unesite promene i pokrenite anketu bez poziva ili se vratite na listu interakcija.