Slido je dostupan u Webex sastancima i Webex Webinars. Možete da koristite Slido Webex sastanke na verziji 41.6 i novijoj lokaciji, kao i na Webex Webinars na verzijama 41.9 i novijim lokacijama. Slido ankete i Q&A u vebinarima dostupni su za do 10.000 učesnika, dok su kvizovi dostupni za do 5.000 učesnika.

1

Tokom sastanka ili vebinaraposetite stranicu Aplikacije > . Slido

2

Izaberite anketu Slido koju želite da uredite.


 

Ako izaberete pogrešnu opciju Slido, kliknite na dugme > "Prebaci ".

3

Na kartici Ankete pronađite anketu, a zatim kliknite na ... > Edit . Izvršite promene i pokrenite anketu odmah ili se vratite na listu anketa.