1

Отидете на Екипи и след това изберете екипа, към който искате да добавите място.

2

Изберете Създайте пространство , именувайте пространството и след това натиснете Enter или щракнете .

1

Отидете на Екипи и след това изберете екипа, към който искате да добавите място.

2

Изберете Създайте пространство за този екип , именувайте пространството и след това натиснете Enter или щракнете .

1

Отидете на съобщения > Екипи и след това изберете екипа, към който искате да добавите място.

2

Докоснете Създайте пространство за този екип , наименувайте пространството и след това докоснете Създайте .

1

Отидете на Екипи и след това изберете екипа, към който искате да добавите място.

2

Изберете Ново пространство , именувайте пространството и след това натиснете Enter.