1

Gå til teamog velg deretter teamet du vil legge til et område i.

2

VelgOpprett et område , gi området et navn, og trykk deretter på Enter eller klikk.

1

Gå til teamog velg deretter teamet du vil legge til et område i.

2

VelgOpprett et område for dette teamet , gi området et navn, og trykk deretter på Enter eller klikk.

1

Gå til Meldinger > Teams og velg deretter teamet du vil legge til et område i.

2

Trykk på Opprett et område for dette teamet , gi området et navn, og trykk deretter på Opprett .

1

Gå til teamog velg deretter teamet du vil legge til et område i.

2

Velg Nytt område, gi området et navn, og trykk deretter på Enter.