1

Gå til Team, og velg deretter teamet du vil legge til et område for.

2

Velg Opprett et område, gi området et navn, og trykk deretter på Enter eller klikk på .

1

Gå til Team, og velg deretter teamet du vil legge til et område for.

2

Velg Opprett et område for dette teamet, gi området et navn, og trykk deretter på Enter eller klikk på .

1

Gå til Team, og velg deretter teamet du vil legge til et område for.

2

Trykk på Opprett et område for dette teamet, gi området et navn, og trykk deretter på Opprett.

1

Gå til Team, og velg deretter teamet du vil legge til et område for.

2

Velg Nytt område, gi området et navn og trykk deretter på Enter.