1

Gå til Teams, og velg deretter teamet du vil legge til et Space i.

2

Velg Opprett et mellomrom ,gi mellomrommet et navn, og trykk deretter ENTER eller klikk .

1

Gå til Teams, og velg deretter teamet du vil legge til et Space i.

2

Velg Opprett et space for dette teamet ,gi plass, og trykk deretter ENTER eller klikk .

1

Gå til Meldinger > Teams, og velg deretter teamet du vil legge til et Space i.

2

Tapp Opprett et space for dette teamet , giplass, og tapp deretter Opprett.

1

Gå til Teams, og velg deretter teamet du vil legge til et Space i.

2

Velg Nytt mellomrom , gi plass tildet, og trykk deretter ENTER.