1

עבור לצוותיםולאחר מכן בחר את הצוות שאליו ברצונך להוסיף מרחב.

2

בחרצור מרחב, תן שם למרחב ולאחר מכן הקש Enter או לחץ.

1

עבור לצוותיםולאחר מכן בחר את הצוות שאליו ברצונך להוסיף מרחב.

2

בחרצור מרחב עבור צוות זה, תן שם למרחב ולאחר מכן הקש Enter או לחץ.

1

עבור אל העברת הודעות > צוותים ולאחר מכן בחר את הצוות שאליו ברצונך להוסיף מרחב.

2

הקש צור מקום עבור הצוות הזה , שם לרווח ולאחר מכן הקש צור .

1

עבור לצוותיםולאחר מכן בחר את הצוות שאליו ברצונך להוסיף מרחב.

2

בחר מרחב חדש, תן שם למרחב ולאחר מכן הקש על Enter.