1

עבור אל צוותים ולאחר מכן בחר את הצוות שאליו ברצונך להוסיף מרחב.

2

בחר צור מרחב , תן שם לרווח ולאחר מכן הקש Enter או לחץ .

1

עבור אל צוותים ולאחר מכן בחר את הצוות שאליו ברצונך להוסיף מרחב.

2

בחר צור מקום עבור הצוות הזה , תן שם לרווח ולאחר מכן הקש Enter או לחץ .

1

עבור אל העברת הודעות > צוותים ולאחר מכן בחר את הצוות שאליו ברצונך להוסיף מרחב.

2

הקש צור מקום עבור הצוות הזה , שם לרווח ולאחר מכן הקש צור .

1

עבור אל צוותים ולאחר מכן בחר את הצוות שאליו ברצונך להוסיף מרחב.

2

בחר חלל חדש , תן שם לרווח ולאחר מכן הקש Enter.