1

Gå till Team och välj sedan det team som du vill lägga till ett utrymme till.

2

Välj Skapa ett utrymme , namnge utrymmet och tryck sedan på Retur eller klicka .

1

Gå till Team och välj sedan det team som du vill lägga till ett utrymme till.

2

Välj Skapa ett utrymme för det här teamet , namnge utrymmet och tryck sedan på Retur eller klicka .

1

Gå till Meddelanden > Team och välj sedan det team som du vill lägga till ett utrymme till.

2

Tryck Skapa ett utrymme för det här teamet , namnge utrymmet och tryck sedan på Skapa .

1

Gå till Team och välj sedan det team som du vill lägga till ett utrymme till.

2

Välj Nytt utrymme , namnge utrymmet och tryck sedan på Retur.