1

Gå till Teamsoch välj sedan det team som du vill lägga till ett utrymme till.

2

VäljSkapa ett utrymme, namnge utrymmet och tryck sedan på Retur eller klicka på.

1

Gå till Teamsoch välj sedan det team som du vill lägga till ett utrymme till.

2

VäljSkapa ett utrymme för detta team, namnge utrymmet och tryck sedan på Retur eller klicka på.

1

Gå till Meddelanden > Team och välj sedan det team som du vill lägga till ett utrymme till.

2

Tryck Skapa ett utrymme för det här teamet , namnge utrymmet och tryck sedan på Skapa .

1

Gå till Teamsoch välj sedan det team som du vill lägga till ett utrymme till.

2

Välj Nytt utrymme, namnge utrymmet och tryck sedan på Retur.