1

Přejít do týmůa pak vyberte tým, do kterého chcete přidat prostor.

2

VybratVytvořte prostor, pojmenujte jej a stiskněte klávesu Enter nebo klikněte..

1

Přejít do týmůa pak vyberte tým, do kterého chcete přidat prostor.

2

VybratVytvořte prostor pro tento tým, pojmenujte prostor a stiskněte klávesu Enter nebo klikněte..

1

Přejít na Zasílání zpráv > Týmy a pak vyberte tým, do kterého chcete přidat prostor.

2

Klepněte na Vytvořte prostor pro tento tým , pojmenujte prostor a potom klepněte na Vytvořit .

1

Přejít do týmůa pak vyberte tým, do kterého chcete přidat prostor.

2

Vybrat nový prostor, pojmenujte prostor a stiskněte klávesu Enter.