1

Přejít na Týmy a pak vyberte tým, do kterého chcete přidat prostor.

2

Vyberte možnost Vytvořte prostor , pojmenujte prostor a stiskněte klávesu Enter nebo klikněte .

1

Přejít na Týmy a pak vyberte tým, do kterého chcete přidat prostor.

2

Vyberte možnost Vytvořte prostor pro tento tým , pojmenujte prostor a stiskněte klávesu Enter nebo klikněte .

1

Přejít na Zasílání zpráv > Týmy a pak vyberte tým, do kterého chcete přidat prostor.

2

Klepněte na Vytvořte prostor pro tento tým , pojmenujte prostor a potom klepněte na Vytvořit .

1

Přejít na Týmy a pak vyberte tým, do kterého chcete přidat prostor.

2

Vyberte možnost Nový prostor , pojmenujte prostor a stiskněte klávesu Enter.