1

Przejdź do zespołówa następnie wybierz zespół, do którego chcesz dodać obszar.

2

WybierzUtwórz obszar, nazwij obszar, a następnie naciśnij klawisz Enter lub kliknij.

1

Przejdź do zespołówa następnie wybierz zespół, do którego chcesz dodać obszar.

2

WybierzUtwórz obszar dla tego zespołu, nazwij obszar, a następnie naciśnij klawisz Enter lub kliknij.

1

Przejdź do Wiadomości > Zespoły a następnie wybierz zespół, do którego chcesz dodać obszar.

2

Dotknij Utwórz obszar dla tego zespołu , nazwij obszar, a następnie dotknij Utwórz .

1

Przejdź do zespołówa następnie wybierz zespół, do którego chcesz dodać obszar.

2

Wybierz Nowy obszar, nazwij obszar, a następnie naciśnij klawisz Enter.