1

Przejdź do Zespoły a następnie wybierz zespół, do którego chcesz dodać obszar.

2

Wybierz Utwórz obszar , nazwij obszar, a następnie naciśnij klawisz Enter lub kliknij .

1

Przejdź do Zespoły a następnie wybierz zespół, do którego chcesz dodać obszar.

2

Wybierz Utwórz obszar dla tego zespołu , nazwij obszar, a następnie naciśnij klawisz Enter lub kliknij .

1

Przejdź do Wiadomości > Zespoły a następnie wybierz zespół, do którego chcesz dodać obszar.

2

Dotknij Utwórz obszar dla tego zespołu , nazwij obszar, a następnie dotknij Utwórz .

1

Przejdź do Zespoły a następnie wybierz zespół, do którego chcesz dodać obszar.

2

Wybierz Nowa przestrzeń , nazwij obszar, a następnie naciśnij klawisz Enter.