1

Prejdite do aplikácie Teamsa potom vyberte tím, ktorému chcete pridať priestor.

2

VyberteVytvorte priestor, pomenujte priestor a potom stlačte kláves Enter alebo kliknite.

1

Prejdite do aplikácie Teamsa potom vyberte tím, ktorému chcete pridať priestor.

2

VyberteVytvorte priestor pre tento tím, pomenujte priestor a potom stlačte kláves Enter alebo kliknite.

1

Ísť do Správy > Tímy a potom vyberte tím, ktorému chcete pridať priestor.

2

Klepnite Vytvorte priestor pre tento tím, pomenujte priestor a potom klepnite na Vytvorte.

1

Prejdite do aplikácie Teamsa potom vyberte tím, ktorému chcete pridať priestor.

2

Vyberte Nový priestor, pomenujte priestor a potom stlačte kláves Enter.