Тази процедура се отнася за Cisco Jabber за Android.

1

На екрана "Настройки" под "Обаждане" докоснете "Опции за обаждания".

2

Докоснете алтернативния dvO номер на обратно повикване.

3

Въведете нов алтернативен DvO номер за обратно повикване.

4

Докоснете Запазване.