Bu prosedür Android için Cisco Jabber'da uygulanır.

1

Ayarlar ekranındaki Çağrı seçeneğinin altında Çağrı Seçenekleri'ne dokunun.

2

Alternatif DvO geri arama numarasına dokunun.

3

Yeni bir alternatif DvO geri arama numarası girin.

4

Kaydet'e dokunun.