Ta procedura dotyczy aplikacji Cisco Jabber dla systemu Android.

1

Na ekranie Ustawienia w sekcji Połączenie dotknij pozycji Opcje dzwonienia.

2

Dotknij dodatkowego numeru połączenia zwrotnego funkcji Dzwoń za pośrednictwem biura.

3

Wpisz nowy dodatkowy numer połączenia zwrotnego funkcji Dzwoń za pośrednictwem biura.

4

Dotknij przycisku Zapisz.