Deze procedure is van toepassing op Cisco Jabber voor Android.

1

Tik in het scherm Instellingen in de groep Bellen op Belopties.

2

Tik op het alternatieve DvO-terugbelnummer.

3

Voer een nieuw alternatief DvO-terugbelnummer in.

4

Tik op Opslaan.