Această procedură se aplică pentru Cisco Jabber pentru Android.

1

Pe ecranul Settings (Setări), la Call (Apel), atingeți Calling Options (Opțiuni de apelare).

2

Atingeți numărul alternativ de apelare inversă DvO.

3

Introduceți un nou număr alternativ de apelare inversă DvO.

4

Atingeți Save (Salvare).