Ця процедура застосовується до Cisco Jabber для Android.

1.

На екрані Settings (Налаштування) у розділі Call (Виклик) торкніться Calling Options (Параметри виклику).

2.

Торкніться альтернативного номера зворотного дзвінка DvO.

3.

Введіть новий альтернативний номер зворотного дзвінка DvO.

4.

Торкніться Save (Зберегти).