1

Натиснете Повикванебутона за повикване на вградения контролер.

2

Изберете разговора, който искате да възобновите.

3

Натиснете Повикване.

1

Задръжте Повикванебутона за повикване докато не чуете тон.

2

Изберете разговора, който искате да възобновите.

3

Натиснете Повикване веднъж.

1

Задръжте Повикванебутона за повикване докато не чуете тон.

2

Натиснете Повикване веднъж.

1

Натиснете Повикванебутона за повикване на слушалките си.

2

Изберете разговора, който искате да възобновите.

3

Натиснете Повикване.

1

Задръжте Повикванебутона за повикване на слушалките си, докато не чуете тон.

2

Изберете разговора, който искате да възобновите.

3

Натиснете Повикване.

1

Задръжте Повикванебутона за повикване докато не чуете тон.

2

Натиснете Повикванебутона за повикване веднъж.