1

לחץ על שיחה הלחצן ' שיחה ' בבקר המוטבע.

2

בחר את השיחה שברצונך לחדש.

3

. שיחה לעיתונות

1

להחזיק שיחה הלחצן ' שיחה ' . עד שתשמע צליל

2

בחר את השיחה שברצונך לחדש.

3

לחץ פעם אחת על השיחה.

1

להחזיק שיחה הלחצן ' שיחה ' . עד שתשמע צליל

2

לחץ פעם אחת על השיחה.

1

לחץ על שיחה הלחצן ' שיחה ' באוזניות.

2

בחר את השיחה שברצונך לחדש.

3

. שיחה לעיתונות

1

להחזיק שיחה הלחצן ' שיחה ' באוזניות עד שתשמע צליל.

2

בחר את השיחה שברצונך לחדש.

3

. שיחה לעיתונות

1

להחזיק שיחה הלחצן ' שיחה ' . עד שתשמע צליל

2

לחץ על שיחה הלחצן ' שיחה ' לאחר.