1

לחץ על שיחה the call button בבקר המוטבע.

2

בחר את השיחה שברצונך לחדש.

3

לחץ על שיחה.

1

החזקת שיחה the call button עד שאתה שומע צליל.

2

בטלפון, בחר את השיחה שברצונך לחדש.

3

לחץ על שיחה פעם אחת.

1

החזקת שיחה the call button עד שאתה שומע צליל.

2

לחץ על שיחה פעם אחת.

1

לחץ על שיחה the call button באוזניות.

2

בחר את השיחה שברצונך לחדש.

3

לחץ על שיחה.

ללחוץ the call button פעם.


 

תכונת שיחה זו אינה זמינה כאשר אתה מחובר Cisco IP Phone עם קושחה 12.1 (1).

1

החזקת שיחה the call button באוזניות עד שתשמע צליל.

2

בחר את השיחה שברצונך לחדש.

3

לחץ על שיחה.

1

החזקת שיחה the call button עד שאתה שומע צליל.

2

לחץ על שיחה the call button פעם.