1

Druk op Gesprek de knop Gesprek op de inline controller.

2

Selecteer het gesprek dat u wilt hervatten.

3

Druk op Bellen.

1

Houd Gesprek de knop Gesprek ingedrukt tot u een toon hoort.

2

Selecteer het gesprek dat u wilt hervatten.

3

Druk één keer op Gesprek.

1

Houd Gesprek de knop Gesprek ingedrukt tot u een toon hoort.

2

Druk één keer op Gesprek.

1

Druk op Gesprek de knop Gesprek op uw headset.

2

Selecteer het gesprek dat u wilt hervatten.

3

Druk op Bellen.

1

Houd Gesprek de knop Gesprek op uw headset ingedrukt tot u een toon hoort.

2

Selecteer het gesprek dat u wilt hervatten.

3

Druk op Bellen.

1

Houd Gesprek de knop Gesprek ingedrukt tot u een toon hoort.

2

Druk eenmaal op de gespreksknop Bellen.