1

Tryck på Samtal samtalsknappen på den direktanslutna kontrollen.

2

Välj samtalet som du vill återuppta.

3

Tryck på Ring.

1

Håll Samtal samtalsknappen intryckt tills du hör en ton.

2

Välj samtalet som du vill återuppta.

3

Tryck på Samtal en gång.

1

Håll Samtal samtalsknappen intryckt tills du hör en ton.

2

Tryck på Samtal en gång.

1

Tryck på Samtal samtalsknappen på ditt headset.

2

Välj samtalet som du vill återuppta.

3

Tryck på Ring.

1

Håll Samtal samtalsknappen på ditt headset intryckt tills du hör en ton.

2

Välj samtalet som du vill återuppta.

3

Tryck på Ring.

1

Håll Samtal samtalsknappen intryckt tills du hör en ton.

2

Tryck på Samtal samtalsknappen en gång.