Когато нулирате достъпа на потребител в контролния център, отменяме маркера за достъп на този потребител. Когато маркерът за достъп изтече,Приложение Webexавтоматично подписва потребителя.

Ако трябва незабавно (и за постоянно) да премахнете достъпа на потребител, трябва да изтриете потребителя.

За да отмените маркера за достъп на потребител:

1

Влезте в Control Hub at https://admin.webex.com, отидете на страницата Потребители и изберете човек.

Страницата с подробни данни за потребителя се отваря в раздела Профил на потребителя.
2

В панела Защита щракнете върху Нулиране на достъпа.

В рамките на срока на изтичане на срока на маркера за достъпПриложение Webexавтоматично подписва потребителя.

Какво да направите след това

Ако трябва да промените времето на изтичане на срока за достъп до маркерите, прочетете настройките на правилата на маркера в контролния център.

Ако трябва програмно да нулирате потребителския достъп, прочетете за APIна оторизациите.