כאשר אתה מאפס גישה של משתמש ב-Control Hub, אנו מבטלים את אסימון הגישה של אותו משתמש. כאשר תוקף אסימון הגישה יפוג, אפליקציית Webex מוציאה את המשתמש אוטומטית.

אם אתה צריך להסיר באופן מיידי (ולתמיד) את הגישה של משתמש, אתה חייב למחוק את המשתמש .

כדי לבטל את אסימון הגישה של משתמש:

1

היכנס ל-Control Hub ב-https://admin.webex.com, ולאחר מכן עבור אל משתמשים ובחר משתמש.

דף פרטי המשתמש נפתח בלשונית סיכום המשתמש.
2

ב- אבטחה לוח, לחץ אפס גישה .

בתוך תקופת תפוגת אסימון הגישה, אפליקציית Webex מוציאה את המשתמש אוטומטית.

מה הלאה?

אם אתה צריך לשנות את זמן התפוגה של אסימוני גישה, קרא הגדרות מדיניות אסימון ב-Control Hub .

אם אתה צריך לאפס באופן תכנותי את גישת המשתמש, קרא על API להרשאות .